REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Gateste delicii cu Poiana”

organizata de Mondelez Romania S.A.

(perioada: 15 Aprilie 2019 – 12 Mai 2019)

Art. 1 – Organizatorul

1.1.       Organizatorul concursului Gateste delicii cu Poiana este (denumit in continuare „Concursul”) Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50. Concursul se desfasoara prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL (denumita in continuare "Imputernicit") cu sediul Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15159048 si MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, , denumita in continuarea Subimputernicit”.

1.2.       In ceea ce priveste operatiunile privind culectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator, si de fiecare dintre societatile implicate in desfasurarea campaniei (Imputernicitii si Subimputernicitii Organizatorului).

1.3.       Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4.       Prin participarea la acest concurs si prin exprimarea acordului sulicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

                        Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Concursului

 

 • Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, online pe website-ul poianaamaruie.ro prin 2 modalitati de inscriere dupa cum urmeaza:
  • Achizitionarea a minimum un produs participant si inscriere in consurs cu numarul bonului fiscal;
  • Achizitionarea a minimum un produs Poiana si inscrierea in concurs cu poza desertului pregatit.
 • Consursul se va desfasura in perioada 15.04.2019, ora 10:00:00 – 12.05.2019, ora 23:59:59.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Concursului

 • Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui sulicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
 • in format electronic, prin accesarea website-ului poianaamaruie.ro;
 • in urma unei sulicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau la adresa de e-mail consumator@mdlz.com;
 • de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Concursului pot fi sulicitate telefonic, la linia telefonica (021) 233 04 05 (numar de telefon cu tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rul informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, sub conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate in prealabil catre public prin publicarea pe website-ul www.poianaamaruie.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

 • Se pot inscrie in vederea participarii in cadrul Concursului numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
 • Nu pot participa in cadrul Concursului urmatoarele categorii de persoane:
 • anga­jatii companiei Mondelez Romania S.A., ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai distribuitorilor acesteia;
 • angajatii KINECTO INTERNATIONAL;
 • angajatii MEDIAPOST HIT MAIL SA;
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs. In cazul in care oricare dintre persoanele indicate in prezentul articul participa la Concurs, aceasta va putea fi eliminata in orice moment in care se constata ca este o persoana fara drept de participare, inclusiv dupa finalizarea Concursului, in masura in care a castigat un premiu.

                        Art. 5 - Produsele participante

 

 • Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre

Organizator pe piata din Romania participa la Concurs:

                           - Oricare tableta Poiana achizitionata

 • Dupa data incheierii concursului, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
 • Produsele Poiana participante la concurs sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Concursului

6.1. In cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 8 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

6.1.1. Premii acordate prin tragere la sorti din toate inscrierile valide cu bon fiscal:

Natura premiului

Cantitate totala

Valoarea unitara

RON fara TVA

Fantana cioculata Klarstein

          20

171.96

6.1.2. Premii acordate prin tragere la sorti din toate inscrierile valide cu poza desertului:

Natura premiului

Cantitate totala

Valoarea unitara

RON fara TVA

KitchenAid Artisan 4L Food Processor

4

2087.87

KitchenAid Blender Artisan 1.5L

8

962.43

KitchenAid Artisan Mixer 4.8L

4

2250.89

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 28493.68 ron (fara TVA).

6.2. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane.  

 

Art. 7 - Modalitatile de inscriere in Concurs

7.1. Participantii  se pot inscrie in Concurs oricand, incepand cu data de 15.04.2019 (10:00:00) si pana la data de 12.05.2019 (ora 23:59:59).

7.2. Pentru a participa in cadrul Concursului, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

1) Sa achizitioneze, in Perioada Campaniei orice Produs participant Poiana, conform art. 5.

2) Sa se inscrie cu numarul bonului fiscal si/sau sa prepare un desert (ex: tort, prajitura etc.) fulosind produsul Poiana si se inscrie cu poza  desertului preparat, alaturi de ambalajul Poiana, online, accesand pagina www.poianaamaruie.ro.

Art. 8 – Mecanismul desfasurarii Concursului:

8.1. Inscrierea in Concurs cu numarul bonului fiscal:

(1)  Pentru  inscrierea  valabila  in  vederea  participarii  in cadrul Concursului  este  necesara  indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs promotional Poiana si sa pastreze bonul fiscal;
 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
 • Participantul se va inscrie in cadrul Concursului exclusiv prin accesarea website-ului www.poianaamaruie.ro, accesarea sectiunii “INSCRIE BON” si completarea urmatoarelor informatii:

-       Nume;

-       Prenume;

-       Adresa de e-mail;

-       Numar telefon;

-       Numar Bon fiscal;

-       Magazin;

-     Bifa “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale”;

-     Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile”;

 • Participantul trebuie  sa  pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat. Bonul fiscal trebuie sa ateste achizitia a minimum un produs participant in perioada de desfasurare a Concursului.

Pentru ca inregistrarea sa  fie valida, participantul  trebuie sa  urmeze pasii  de mai sus  si  sa indeplineasca conditiile stipulate in prezentul Regulament.

 

8.2. Inscrierea in Concurs cu poza desertului:

(1)  Pentru  inscrierea  valabila  in  vederea  participarii  in cadrul Concursului  este  necesara  indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs promotional Poiana;
 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
 • Participantul trebuie  sa  prepare  un desert  fulosind  cioculata  Poiana si  sa  pastreze ambalajul cioculatei pentru validarea premiului.
 • Participantul se va inscrie in cadrul Concursului exclusiv prin accesarea website-ului www.poianaamaruie.ro si crearea unui cont prin completarea urmatoarelor informatii:

-       Nume;

-       Prenume;

-       Adresa de e-mail;

-       Numar telefon;

-       Parula;

-       Confirma parula;

-     Bifa “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale”;

-     Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile”;

 • Participantul trebuie  sa  incarce  poza  desertului in  care  trebuie  sa  apara  si  ambalajul produsului Poiana fulosit la prepararea acesteia.

(2) Poza inregistrata de catre Participant trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

 • sa fie un material original, o creatie a Participantului asupra careia Participantul sa detina toate drepturile de proprietate intelectuala. Nu se accepta fotografii preluate din mediul online sau asupra carora Participantul nu are niciun drept de proprietate intelectuala;
 • sa nu contina continut licentios imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simbuluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firme sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in

cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate, acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/mesaje;

 • sa nu contina aluzii la marcile de tigarete sau alcoul;
 • sa nu contina mesaje adresate minorilor („baby” nu se refera exclusiv la minori);
 • sa nu faca referire la minori („baby” nu se refera exclusiv la minori);
 • sa nu fie prezente persoane minore;
 • sa respecte tematica concursului asa cum este descrisa pe site.

Pentru ca inregistrarea sa  fie valida, participantul  trebuie sa  urmeze pasii  de mai sus  si  sa indeplineasca conditiile stipulate in prezentul Regulament.

8.3.  Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata in art. 2 al prezentului regulament.

8.4. Participantul  va  fulosi  pentru  inscriere  un  numar  de  telefon  mobil  personal si valid,  din  Romania, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie.

8.5. Participantii se vor inscrie Online prin accesarea website-ului  www.poianaamaruie.ro  sau pe varianta mobila a site-ului si urmarea tuturor pasilor de inscriere.

8.6. Organizatorul  isi  rezerva  dreptul  de  a  sterge  toate  pozele  care  nu  indeplinesc  conditiile stipulate in Prezentul Regulament si de a anula inscrierile efectuate in baza acestor poze.

8.7. Participantii la concurs trebuie sa pastreze bonul fiscal al carui numar l-a inscris in original si integral si ambalajul in original si integral, pentru validarea ulterioara a premiului in functie de modalitatea prin care acest a participat.

8.8. Un Participant  se poate inscrie in cadrul Concursului cu maxim 5 Bonuri pe zi si cu maxim 10 retete diferite pe toata durata de desfasurare a Concursului.

8.9. Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii: (1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Concursului;

(2) Daca   Participantii   efectueaza   inscrieri   incomplete,   care   contin   orice   alte   caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;

(3) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau

echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

8.10. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Concursului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)      Participantul  se  va  inscrie  in Concurs,  respectand  conditiile  prezentului  regulament, pentru castigarea premiilor.

(3)      Participantul se va putea inscrie in campanie prin inscrierea unui numar de bon fiscal ce atesta achizitia unui produs participant si/sau a unei poze in care sa apara desertul si produsul Poiana.

8.11. Desemnarea castigatorilor

Premiile descrise la Art 6. se vor acorda prin trageri la sorti electronica, in prezenta unui Notar Public, in data de 16 mai 2019.

In tragerea la sorti pentru premiile constand in „Fantana cioculata Klarstein” vor intra toate inscrierile valide cu numar de bon fiscal din perioada de desfasurare a Concursului si se vor desemna 20 castigatori.

In tragerea la sorti pentru premiile constand in „KitchenAid” vor intra toate inscrierile valide cu poza desert din perioada de desfasurare a Concursului si se vor desemna castigatorii dupa cum urmeaza:

 • 4 castigatori pentru KitchenAid Artisan Mixer 4.8L
 • 4 castigatori pentru KitchenAid Artisan 4L Food Processor
 • 8 castigatori pentru KitchenAid Blender Artisan 1.5L

 

Pentru fiecare castigator se vor extrage si cate 2 rezerve aferente.

Un Participant poate castiga cel mult un premiu din fiecare categorie pe toata perioada desfasurarii Concursului.

8.12. Validarea castigatorilor.  Publicarea castigatorilor. 

8.12.1 Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

- Sa indeplineasca conditiile prevazute in prezentul Regulament;

- Sa faca dovada implinirii varstei minime de participare (18 ani) pana la data de incepere a Concursului, prin comunicarea datei de nastere;

- Bonul fiscal in baza caruia a fost extras drept castigator sa fie identic cu cel inscris si sa ateste achizitiei oricarui/ oricaror produs/e participant/e, in perioada concursului;

- Bonul fiscal care face dovada achizitiei oricarui/oricaror produs/e participant/e (conform Art. 5) sa fie intreg, nedeteriorat si original (nu se accepta fotocopii, facsimile sau orice alte reproduceri ale bonului fiscal) si sa permita citirea cu usurinta a informatiilor tiparite pe acesta.

- Data/ora bonului fiscal care face dovada achizitiei de produse participante trebuie sa fie anterior momentului inscrierii in promotie;

- poza desertului inscrisa in Concurs sa fie aprobata de catre Organizator si sa se regasesca publicata in galerie de pe website.

Inscrierea desemnata castigatoare se invalideaza daca:

- Participantul nu poate fi contactat de reprezentantii Organizatorului in conditiile prezentului Regulament;

- La constatarea oricaror neconcordante intre datele existente pe bonul fiscal castigator si cele inscrise pe site;

- Participantul in cauza nu poate face dovada detinerii bonului fiscal intreg si original ce atesta achizitia oricarui/oricaror produs/e participant/e;

         - Produsele participante au fost achizitionate in afara perioadei promotionale.

 • Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.
 • Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat in momentul inscrierii in Promotie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in decursul a 5 zile lucratoare de la data desemnarii acestora ca si castigatori; Numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 contactari se va trece la contactarea rezervelor.
 • Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza reprezentantului Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile sulicitate in legatura cu participarea sa la Promotie.
 • Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in cadrul promotiei, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la promotie.
 • In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va sulicita sa:
 • Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa completa de livrare, CNP (CNP-ul va fi sulicitat doar pentru castigatorii premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei.
 • Trimita o copie/poza a bonului fiscal cu numarul desemnat castigator sau o copie/poza ambalajului in termen de 2 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice.

Trimiterea copie/pozei bonului fiscal/ambalajului necesara parcurgerii procesului de validare se realizeaza prin incarcarea acestuia intr-o pagina web, accesand link-ul securizat. Participantul are la dispozitie doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau E-mail.  Link-ul securizat se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii telefonice.

Accesand link-ul primit, Participantul va trebui sa incarce copia/poza bonului fiscal/ambalajului sulicitat in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

 • In cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu doreste furnizarea tuturor informatiilor necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului. Dupa prevalidarea informatiilor transmise prin completarea datelor, Participantul va fi informat de urmatoarea etapa a validarii.

Daca datele inscrise sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi link-ul securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii prin urmarea procedurii de mai sus de la punctul 1.

 • In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii copie/pozei bonului fiscal, iar in cazul in care se constata nereguli cu bonul primit, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce copie/poza bonului intr-un nou link ce ii va fi trimis.
 • In momentul finalizarii procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile lucratoare de la momentul primirii documentelor necesare validarii castigului.
 • Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii bonului fiscal in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
 • Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronulogica a inscrierilor, celelalte rezerve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 10 zile de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul extras/desemnat initial a conditiilor prezentului Regulament.

Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului.

Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial castigatori.

 • Atat Organizatorul cat si Agentia nu pot fi facuti raspunzatori pentru documentele transmise de Participant pentru validare dar care nu ajung la Organizator/Agentie.
 • Atat Organizatorul cat si Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la nr de telefon invalid/incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/incompleta, etc), acesta fiind invalidat.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca Participantul desemnat castigator/rezerva nu va indeplini conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in cadrul Promotiei.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a sulicita oricarui participant bonurile fiscale fulosite sau ambalajele la inscrierea in campanie, in original, pentru verificari. Bonurile vor fi returnate participantilor dupa finalizarea verificarilor.
 • Anuntarea Castigatorilor validati se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul poianaamaruie.ro, sectiunea “Castigatori” in termen de aproximativ 30 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

8.13.  Intrarea in posesia premiilor 

 • Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.poianaamaruie.ro, (sectiunea “Castigatori”).
 • Premiile vor fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare - primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
 • Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs;

9.2.  Organizatorul Concursului Gateste delicii cu Poiananu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare, in  plus fata de cele prevazute de OG 99/2000, suportate de catre Participant in legatura cu aceast concurs.

9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 09.07.2019 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • inscrierea online pe un alt site decat poianaamaruie.ro, inclusiv alt site ce poate fi asociat cu Organizatorul, ce ar putea duce la neprimirea inscrierilor de catre Organizator;
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (nume, prenume, numar telefon mobil, adresa de email, poza/numar bon fiscal, acceptare termeni si conditii);
 • Situatiile in care numarul de telefon cu care s-a inscris nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta potentialul castigator;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au inregistrat;
 • Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii curierat etc;
 • Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 • Erori cauzate de fulosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de fulosirea cu rea vointa a tehnulogiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 • Erori cauzate de fulosirea altor tehnulogii decat cele recomandate de Organizator. Tehnulogiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minim 11, minim Opera 55, minim Chrome 68.x, minim Firefox 61).
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara contrulului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora fulosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil). Refuzul de a furniza datele personale sulicitate, prevazute in prezentul regulament, are drept consecinta imposibilitatea participarii la Concurs sau, dupa caz, invalidarea din calitatea de castigator a Participantilor respectivi.

Art. 10 - Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal adoptat prin Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 11 Angajamente, Confidentialitatea Datelor

11.1 Prin inscrierea in Concursul Gateste delicii cu Poiana, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

 

11.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament si in Pulitica de confidentialitate disponibila pe www.poianaamaruie.ro.

 

 

Art. 12 - Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

12.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, contrulat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.3 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie pe webiste-ul www.poianaamaruie.ro.  

 

Art. 13 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

 

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absulvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau sulutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 14 – Litigii

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor sulutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi sulutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
 • Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Concursului la numarul de telefon 021 233 04 05 sau prin email la adresa consumator@mdlz.com pana la data de 05.07.2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

Art. 15-  Alte Clauze

 

Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului

Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului.

Participantii sunt de acord si se obliga sa nu fuloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

Gateste delicii cu Poiana

 (“Concurs”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 • Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL, cu sediul in Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1045/2003, Cod unic de inregistrare RO15159048, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

dar si prin intermediul

 

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 

Mondelez Romania S.A.,, adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, email:: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

 

 • Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va culecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume si prenume;
 • Data nasterii;
 • Adresa de livrare;
 • Numar de telefon;
 • CNP;

Codul numeric personal va fi culectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

 • Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Mediapost Hit Mail in vederea:

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 • Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal culectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului - KINECTO INTERNATIONAL, MEDIAPOST HIT MAIL SA; , precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Concursul „Gateste delicii cu Poiana”.

 • Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a sulicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a sulicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a sulicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Concursului se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

 • Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 • Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 • Modificarea puliticii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 • Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Concursului vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Act aditional 1 la CAMPANIA „Gateste cu delicii Poiana”

 

SECTIUNEA 1: ORGANIZATORI

Activitatea descrisa in prezentul act aditional vine in completarea Campaniei „Gateste cu delicii Poiana” si se va desfasura in colaborare cu influencer-ii Laura Laurentiu si Cristina Lupu.

SECTIUNEA 2: ACTIVITATE

Pe parcursul Campaniei “Gateste delicii cu Poiana”, desfasurata pe website-ul www.poianaamaruie.ro, Cristina Lupu si Laura Laurentiu vor prezenta intr-o sectiune dedicata cate o reteta  de desert pregatit cu Poiana 65%.

Participantii sunt invitati sa voteze influencer-ul preferat, Cristina Lupu sau Laura Laurentiu, in perioada 23 aprilie – 12 mai 2019.

Influencer-ul cu cel mai mare numar de voturi va avea onoarea de a juriza toate retetele inscrise de catre participantii Campaniei nationale desfasurata pe pagina www.poianaamaruie.ro in perioada 23 aprilie – 12 mai 2019. Acesta va selecta o reteta castigatoare pe baza criteriilor de jurizare: complexitatea retetei si aspectul final al preparatului.

Participantul al carei reteta a fost declarata castigatoare, prin jurizare, va participa la o sesiune de gatit impreuna cu influencerul in cadrul unui eveniment desfasurat in perioada 20 mai 2019 si 20 iunie 2019 in Bucuresti.

In cazul in care Participantul desemnat castigator nu este din Bucuresti, costurile pentru deplasare si cazare in Bucuresti, in vederea acestei sesiuni de gatit, vor fi suportate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3: REGULAMENTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Regulamentul integral al campaniei si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe website-ul www.poianaamaruie.ro.

Toti participantii inscrisi in Concurs cu poza desertului, conform art. 8.12 din Regulamentul Concursului vor participa si la activitatea descrisa in Anexa, poza desertului fiind supusa jurizarii. Participantii trebuie sa respecte conditiile impuse prin Regulament si suplimentar conditiile impuse prin Anexa.

SECTIUNEA 5: ANUNTAREA CASTIGATORULUI

Participantul desemnat castigator in urma jurizarii va fi contactat telefonic in maxim 5 zile lucratoare de la momentul incheierii procedeului de jurizare. In momentul contactarii acesta va fi informa cu privire la castig si la modalitatea de participare in cadrul sesiunii de gatit alaturi de Influencer.

SECTIUNEA 6: PREMIUL ACORDAT

In cadrul aceste activitati va fi acordat, prin jurizare, un remiu constand in „Sesiune de gatit alaturi de Influencer-ul castigator”. Jurizarea se va desfasura in perioada 13 – 19 mai 2019.

Valoarea estimativa a premiului este de 1000 euro.

Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 814 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 15.04.2019) raman neschimbate